Home

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

Συμπεράσματα Εσπερίδας-Δελτίο τύπου

Τετ, 12/07/2023 - 23:35 -- admin

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Το Eργαστήριο Στρατηγικής Διοίκησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρωποκεντρικών Τεχνολογιών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣCSAP Mastering Program, διοργάνωσαν On-Line Εσπερίδα την ΠΕΜΠΤΗ 29-06-2023, με τίτλο:
 
ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Το Πρόγραμμα της Εσπερίδας
 
ΟΜΙΛΙΕΣ
Σύγχρονες Στρατηγικές Βελτίωσης της Ποιότητας και Ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων
Καθηγητης Θάνος Κριεμάδης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Στρατηγικής Διοίκησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρωποκεντρικών Τεχνολογιών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρήση και Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων στις Ελληνικές Επιχειρήσεις για Συνεχή Βελτίωση και Ανάπτυξη
κ. Δημητριος Βάρσος, Managing Director, MSI Consulting Group
Select your Business Way of Working (WoW) to Remain Competitive!
κ. Θεοφανης Γιώτης, CEO 12PM
CSAP Mastering Program: Ισχυρό Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα για Σύγχρονες Επιχειρήσεις
Καθηγητης Νικητας Ασημακοπουλος, Τμημα Πληροφορικης, Πανεπιστημιο Πειραιως
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ
Μεγάλη πρόκληση της Ελληνικής οικονομίας παραμένει η ικανότητα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η αύξηση της παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής, η επιχειρηματική ευελιξία και προσαρμοστικότητα, η ικανότητα της καινοτομίας και γενικότερα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων.
Ο Καθηγητής Στρατηγικού Σχεδιασμού Θάνος Κριεμάδης, Αν. Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρουσίασε τις στρατηγικές βελτίωσης της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των σύγχρονων Ελληνικών επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση σε θέματα όπως:
(α) η ηγεσία (εφαρμογή μετασχηματιστικού μοντέλου ηγεσίας) και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού,
(β) ο στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης (συστημική προσέγγιση),
(γ) η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (όπως ISO 9001, ISO 14001, ΙSΟ 22000, κλπ.),
(δ) η εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΤQM, EFQM Excellence model, Lean Six Sigma), υλοποιώντας τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό,
(ε) η ενίσχυση του οικοσυστήματος των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων με τη δημιουργία startups, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων και επιστημονικών / τεχνολογικών πάρκων,
(στ) η διαμόρφωση μίας νέας οργανωσιακής κουλτούρας βασισμένης σε αξίες και στόχους,
(ζ) η αξιοποίηση των Συστημάτων σχεδιασμού επιχειρησιακών πόρων (ΕRP-Enterprise Resource Planning) και των Συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM- Customer Relationship Management), υλοποιώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης σε συνδυασμό με άλλες σύγχρονες τεχνολογίες (AI, IoT, VR, AR και ΒΙ),
(η) η εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων αξιολόγησης και βελτιωσης της επιχείρησης όπως η Ισορροπημένη Κάρτα Αξιολόγησης (Balanced Scorecard), η συγκριτική αξιολόγηση της επιχείρησης με άλλες ανταγωνιστικές και μη επιχειρήσεις (Benchmarking), και η Έκθεση ESG που αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης, τις κοινωνικές επιδόσεις και τις επιδόσεις στη διακυβέρνηση της επιχείρησης.
 
Ο κ. Δημήτριος Βάρσος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας MSI Hellas Consulting Group, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας αναφέρθηκε στις γενικές έννοιες και αρχές που αφορούν στα Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης (ΠΣΔ) παρουσιάζοντας τα κοινά δομικά τους στοιχεία. Τα ΠΣΔ δημιουργούνται από διεθνείς οργανισμούς όπως ο οργανισμός International Organisation for Standardisation (ISO) με ωφελούμενους τόσο τον παραγωγό των προϊόντων / υπηρεσιών όσο και τον πελάτη.
Τα ΠΣΔ βελτιώνουν το σύστημα διοίκησης της επιχείρησης, τυποποιούν τις εσωτερικές λειτουργίες της, καθιερώνουν την πρόληψη και προσαρμόζουν την επιχείρηση στις αλλαγές του περιβάλλοντος μειώνοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό της κόστος. Η πιστοποίηση άλλοτε μπορεί να είναι απαίτηση της νομοθεσίας, άλλοτε απαίτηση της αγοράς και των πελατών ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εξαγωγές, και άλλοτε η επιχείρηση εξαναγκάζεται να ακολουθήσει τον ανταγωνισμό ή να χρησιμοποιήσει την πιστοποίηση ως μέσο διαφήμισης.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 είναι δύο συστήματα που μπορεί κανείς να συναντήσει συχνά στην αγορά. Κάθε Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης (ΠΣΔ) περιλαμβάνει: (α) Εγχειρίδιο διαχείρισης, (β) Διαδικασίες λειτουργίας,  και (γ) εξειδικευμένες Οδηγίες. Επίσης, το ΠΣΔ ενθαρρύνει τη Διοίκηση βάσει διεργασιών, τη Διοίκηση μέσω στοχων, την ορθολογική οργάνωση, τον συνεχή έλεγχο λειτουργίας, τη συστηματική τεκμηρίωση, και τη συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού.
 
Ο κ. Θεοφάνης Γιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της 12PM Consulting ανέλυσε τη χρησιμότητα της μεθοδολογίας και των εργαλείων της διοίκησης έργου (project management) στην υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης της ποιότητας σε μία επιχείρηση. Επίσης, αναφέρθηκε στην έννοια της μεθοδολογίας scrum η οποία ορίζεται ως μια ευέλικτη, ολιστική στρατηγική για την ανάπτυξη του προϊόντος, όπου μια ομάδα ανάπτυξης λειτουργεί ως μονάδα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου και επιτρέπει στις ομάδες να αυτοοργανώνονται με την ενθάρρυνση της φυσικής συνεργασίας ή της διαδικτυακής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας, καθώς και την καθημερινή πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών της ομάδας στο σχεδιασμό του νέου προϊόντος. Tέλος, ανάλυσε τη μεθοδολογία agile η οποία είναι μία προσέγγιση στη διοίκηση έργου (project management) έχοντας ως προτεραιότητα τη διαλειτουργική συνεργασία και τη συνεχή βελτίωση.
Τέλος, ο Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης, δεσμεύτηκε να υλοποιήσει μία σειρά επιμορφωτικών δράσεων (Ημερίδες, Εσπερίδες, Workshops και Συνέδρια) οι οποίες θα αφορούν θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών σε συνδυασμό με την Πληροφορική επιστήμη με ομιλητές στελέχη των επιχειρήσεων, στελέχη των δημόσιων οργανισμών και επιτυχημένους επιχειρηματίες.