Home

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

Δράσεις

Συμπεράσματα Εσπερίδας-Δελτίο τύπου

Τετ, 12/07/2023 - 23:35 -- admin

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Το Eργαστήριο Στρατηγικής Διοίκησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρωποκεντρικών Τεχνολογιών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣCSAP Mastering Program, διοργάνωσαν On-Line Εσπερίδα την ΠΕΜΠΤΗ 29-06-2023, με τίτλο:
 
ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Το Πρόγραμμα της Εσπερίδας
 
ΟΜΙΛΙΕΣ
Σύγχρονες Στρατηγικές Βελτίωσης της Ποιότητας και Ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων
Καθηγητης Θάνος Κριεμάδης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Στρατηγικής Διοίκησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρωποκεντρικών Τεχνολογιών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρήση και Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων στις Ελληνικές Επιχειρήσεις για Συνεχή Βελτίωση και Ανάπτυξη
κ. Δημητριος Βάρσος, Managing Director, MSI Consulting Group
Select your Business Way of Working (WoW) to Remain Competitive!
κ. Θεοφανης Γιώτης, CEO 12PM
CSAP Mastering Program: Ισχυρό Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα για Σύγχρονες Επιχειρήσεις
Καθηγητης Νικητας Ασημακοπουλος, Τμημα Πληροφορικης, Πανεπιστημιο Πειραιως
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ
Μεγάλη πρόκληση της Ελληνικής οικονομίας παραμένει η ικανότητα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η αύξηση της παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής, η επιχειρηματική ευελιξία και προσαρμοστικότητα, η ικανότητα της καινοτομίας και γενικότερα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων.
Ο Καθηγητής Στρατηγικού Σχεδιασμού Θάνος Κριεμάδης, Αν. Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρουσίασε τις στρατηγικές βελτίωσης της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των σύγχρονων Ελληνικών επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση σε θέματα όπως:
(α) η ηγεσία (εφαρμογή μετασχηματιστικού μοντέλου ηγεσίας) και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού,
(β) ο στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης (συστημική προσέγγιση),
(γ) η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (όπως ISO 9001, ISO 14001, ΙSΟ 22000, κλπ.),
(δ) η εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΤQM, EFQM Excellence model, Lean Six Sigma), υλοποιώντας τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό,
(ε) η ενίσχυση του οικοσυστήματος των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων με τη δημιουργία startups, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων και επιστημονικών / τεχνολογικών πάρκων,
(στ) η διαμόρφωση μίας νέας οργανωσιακής κουλτούρας βασισμένης σε αξίες και στόχους,
(ζ) η αξιοποίηση των Συστημάτων σχεδιασμού επιχειρησιακών πόρων (ΕRP-Enterprise Resource Planning) και των Συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM- Customer Relationship Management), υλοποιώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης σε συνδυασμό με άλλες σύγχρονες τεχνολογίες (AI, IoT, VR, AR και ΒΙ),
(η) η εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων αξιολόγησης και βελτιωσης της επιχείρησης όπως η Ισορροπημένη Κάρτα Αξιολόγησης (Balanced Scorecard), η συγκριτική αξιολόγηση της επιχείρησης με άλλες ανταγωνιστικές και μη επιχειρήσεις (Benchmarking), και η Έκθεση ESG που αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης, τις κοινωνικές επιδόσεις και τις επιδόσεις στη διακυβέρνηση της επιχείρησης.
 
Ο κ. Δημήτριος Βάρσος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας MSI Hellas Consulting Group, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας αναφέρθηκε στις γενικές έννοιες και αρχές που αφορούν στα Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης (ΠΣΔ) παρουσιάζοντας τα κοινά δομικά τους στοιχεία. Τα ΠΣΔ δημιουργούνται από διεθνείς οργανισμούς όπως ο οργανισμός International Organisation for Standardisation (ISO) με ωφελούμενους τόσο τον παραγωγό των προϊόντων / υπηρεσιών όσο και τον πελάτη.
Τα ΠΣΔ βελτιώνουν το σύστημα διοίκησης της επιχείρησης, τυποποιούν τις εσωτερικές λειτουργίες της, καθιερώνουν την πρόληψη και προσαρμόζουν την επιχείρηση στις αλλαγές του περιβάλλοντος μειώνοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό της κόστος. Η πιστοποίηση άλλοτε μπορεί να είναι απαίτηση της νομοθεσίας, άλλοτε απαίτηση της αγοράς και των πελατών ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εξαγωγές, και άλλοτε η επιχείρηση εξαναγκάζεται να ακολουθήσει τον ανταγωνισμό ή να χρησιμοποιήσει την πιστοποίηση ως μέσο διαφήμισης.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 είναι δύο συστήματα που μπορεί κανείς να συναντήσει συχνά στην αγορά. Κάθε Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης (ΠΣΔ) περιλαμβάνει: (α) Εγχειρίδιο διαχείρισης, (β) Διαδικασίες λειτουργίας,  και (γ) εξειδικευμένες Οδηγίες. Επίσης, το ΠΣΔ ενθαρρύνει τη Διοίκηση βάσει διεργασιών, τη Διοίκηση μέσω στοχων, την ορθολογική οργάνωση, τον συνεχή έλεγχο λειτουργίας, τη συστηματική τεκμηρίωση, και τη συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού.
 
Ο κ. Θεοφάνης Γιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της 12PM Consulting ανέλυσε τη χρησιμότητα της μεθοδολογίας και των εργαλείων της διοίκησης έργου (project management) στην υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης της ποιότητας σε μία επιχείρηση. Επίσης, αναφέρθηκε στην έννοια της μεθοδολογίας scrum η οποία ορίζεται ως μια ευέλικτη, ολιστική στρατηγική για την ανάπτυξη του προϊόντος, όπου μια ομάδα ανάπτυξης λειτουργεί ως μονάδα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου και επιτρέπει στις ομάδες να αυτοοργανώνονται με την ενθάρρυνση της φυσικής συνεργασίας ή της διαδικτυακής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας, καθώς και την καθημερινή πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών της ομάδας στο σχεδιασμό του νέου προϊόντος. Tέλος, ανάλυσε τη μεθοδολογία agile η οποία είναι μία προσέγγιση στη διοίκηση έργου (project management) έχοντας ως προτεραιότητα τη διαλειτουργική συνεργασία και τη συνεχή βελτίωση.
Τέλος, ο Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης, δεσμεύτηκε να υλοποιήσει μία σειρά επιμορφωτικών δράσεων (Ημερίδες, Εσπερίδες, Workshops και Συνέδρια) οι οποίες θα αφορούν θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών σε συνδυασμό με την Πληροφορική επιστήμη με ομιλητές στελέχη των επιχειρήσεων, στελέχη των δημόσιων οργανισμών και επιτυχημένους επιχειρηματίες. 
 

Σεμινάριο – Workshop: Ανάπτυξη και επιτυχής υλοποίηση ιδεών χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Design Thinking

Τρί, 28/05/2024 - 11:35 -- admin

Τρίπολη, 28/5/2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σεμινάριο – Workshop

Ανάπτυξη και επιτυχής υλοποίηση ιδεών  χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Design Thinking

Τετάρτη 5/6/2024 και Πέμπτη 6/6/2024 , ώρα 12:00 -16:00

Αίθουσα Α2, Κτίριο Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη

 

lab logo

https://sqt.uop.gr
Εργαστήριο Στρατηγικής Διοίκησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρωποκεντρικών Τεχνολογιών


https://www.scienceview.gr/

https://soda.dit.uop.gr/
Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων

Γρήγοροι σύνδεσμοι: Σκοπός του Σεμιναρίου | Πρόγραμμα | Το έργο SciCultureD | Εισηγητής

Το Εργαστήριο Στρατηγικής Διοίκησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρωποκεντρικών Τεχνολογιών (Διευθυντής Εργαστηρίου Θάνος Κριεμάδης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας) και το Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων (Διευθυντής Εργαστηρίου Κώστας Βασιλάκης, Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υλοποιώντας το στρατηγικό τους σχέδιο, που αφορά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του διαμοιρασμού της γνώσης και της στενής συνεργασίας με την αγορά, διοργανώνουν Σεμινάριο-Workshop με τίτλο «Ανάπτυξη και επιτυχής υλοποίηση ιδεών χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Design Thinking» σε συνεργασία με τον επιστημονικό και εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SCIENCE VIEW, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την Τετάρτη 5/6/2024 και Πέμπτη 6/6/2024, ώρα 12:00 -16:00,  στην αίθουσα Α2, Κτίριο Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Τρίπολη. Η διοργάνωση του σεμιναρίου τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σκοπός του Σεμιναρίου - Workshop

Σκοπός του Σεμιναρίου - Workshop είναι να αναδείξει ιδέες των συμμετεχόντων οι οποίες με τη συνεργασία σε ομάδες θα μπορούν να υλοποιηθούν. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τρόπους και μεθόδους που θα είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη, εφαρμογή και υλοποίηση των ιδεών τους (π.χ. Design Thinking Approach). Επίσης θα παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους θα υποστηριχθούν οι ιδέες αυτές από τους ειδικούς που μπορεί να προσφέρει το έργο SciCultureD και να καθοδηγήσουν την υλοποίηση αυτών των ιδεών. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν διεπιστημονικά με την παρουσία συμμετεχόντων τόσο από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας όσο και από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Περισσότερα στοιχεία για το έργο SciCultureD είναι διαθέσιμα στη συνέχεια και στον ιστότοπο του έργου (https://scicultured.eu/).

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου - Workshop.

1η Ημέρα: Τετάρτη 5 Ιουνίου (12:00 – 16:00)

 • Παρουσίαση του έργου SciCulturreD και της  μεθοδολογίας του (10’)
 • Παρουσίαση της μεθοδολογίας Design Thinking (20’)
 • Ανάπτυξη ιδεών και διαχείριση τους ώστε να υλοποιηθούν (εφαρμογή της μεθοδολογίας Design Thinking) – (30’)
 • Καμβάς Επιχειρηματικών Μοντέλων – Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης (30’)
 • Πρακτική εξάσκηση της μεθοδολογίας σε ομάδες (2,5 ώρες)
  Οι ομάδες θα εργαστούν με την υποστήριξη των εκπαιδευτών ώστε να οδηγηθούν στην επιλογή των κατάλληλων ιδεών (λίστα με ιδέες θα δοθούν αλλά οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και δικές τους ιδέες μετά από κοινή απόφαση των ομάδων). 

2η Ημέρα: Πέμπτη 6 Ιουνίου (12:00 – 16:00)

 • Πρακτική εξάσκηση της μεθοδολογίας σε ομάδες (2 ώρες)
  Οι ομάδες θα εργαστούν με την υποστήριξη των εκπαιδευτών ώστε να οδηγηθούν στην επιλογή των κατάλληλων ιδεών (λίστα με ιδέες θα δοθούν αλλά οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και δικές τους ιδέες μετά από κοινή απόφαση των ομάδων).
 • Ανάπτυξη Καινοτομίας – Design Thinking – Καθηγητής Κώστας Βασιλάκης (30’)
 • Παρουσίαση των ιδεών/έργων από τις ομάδες (1 ώρα)
 • Παρουσίαση τρόπων υποστήριξης και υλοποίησης των ιδεών (1 ώρα)
  Θα παρουσιαστούν τρόποι εκμετάλλευσης των ιδεών από τις ομάδες ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Επίσης δυνατότητες συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς από την Ευρώπη αλλά και με άτομα/ομάδες που ανήκουν στο δίκτυο συνεργατών του SciCultureD.

Το Έργο SciCultureD - https://scicultured.eu/

Το SciCultureD είναι ένα έργο Erasmus+ το οποίο προσδοκά στην εμπλοκή όλων των πολιτών σε συζητήσεις γύρω από την κοινωνία σε ζητήματα που την αφορούν.

Σε ένα περιβάλλον που αντιμετωπίζει ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες προκλήσεις, η σωστή διαχείριση αυτών, απαιτούν πολυεπίπεδες προσεγγίσεις, συν-δημιουργία μεταξύ κλάδων  για την εύρεση λύσεων που ταιριάζουν σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

Η κοινοπραξία αποτελείται από δύο Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Μάλτας και Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Δυτικής Νορβηγίας) και δύο οργανισμούς που ασχολούνται με την επικοινωνία της επιστήμης και την εμπλοκή όλων των πολιτών στην συν-δημιουργία λύσεων (Science View, Ελλάδα και city2science, Γερμανία).

Χρησιμοποιούμε μια διεπιστημονική και συνεργατική προσέγγιση για συζήτηση σε τρέχοντα ζητήματα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Στο πλαίσιο του έργου φέρνουμε μαζί την επιστήμη, τις τέχνες και την επιχειρηματικότητα με απώτερο σκοπό να προταθούν λύσεις οι οποίες θα είναι υλοποιήσιμες και βιώσιμες.

Εισηγητής

Εισηγητής είναι ο κ. Μενέλαος Σωτηρίου, Ιδρυτής και Πρόεδρος του οργανισμού Science View ο οποίος ειδικεύεται στην εφαρμογή καινοτόμων διεπιστημονικών προσεγγίσεων τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και των επιχειρήσεων.  Ένα πολύ σύντομο βιογραφικό ακολουθεί:

Ο κ. Μενέλαος Σωτηρίου (BSc Mathematics,) δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας της επιστήμης με 25 χρόνια διεθνούς εργασιακής εμπειρίας. Έχει Master στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Αναπτύσσει και εφαρμόζει διεπιστημονικές μεθόδους για την εκπαίδευση και κατάρτιση ερευνητών, εκπαιδευτικών και φοιτητών/μαθητών ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες τόσο για την ανάπτυξη νέων ιδεών αλλά και για τη διαχείριση και την επικοινωνία αυτών. Έχει συμμετάσχει σε πολλά χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα έργα. Είναι ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της Science View (www.scienceview.gr). Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2011 - 2015) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οργανισμών Δημοσιογραφίας Επιστήμης (EUSJA - www.eusja.org) ενώ από τον Αύγουστο του 2016 είναι επιστημονικός συνεργάτης και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Center for Creativities, Arts and Science Education (CASE - http://casecenter.no/) με έδρα την Νορβηγία. Επίσης ήταν σύμβουλος έκδοσης του ηλεκτρονικού περιοδικού “Ε&Τ” (www.et-online.gr) για την έρευνα και την τεχνολογία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το Σεμινάριο-Workshop απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές-τριες των Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Οικονομικών Επιστημών,  σε στελέχη επιχειρήσεων και δημοσίων Οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη γνώση τους στις νέες τεχνολογίες και στο ευρύ κοινό.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

Παρουσίαση Προγράμματος Επιχειρηματικότητας "Be Your Own Boss"

Τρί, 19/10/2021 - 00:07 -- admin

Η Επιτροπή Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με το Corallia διοργανώνουν ημερίδα παρουσίασης του Προγράμματος Επιχειρηματικότητας "Be Your Own Boss". Η ημερίδα θα διεξαχθεί στις 3 Νοεμβρίου 2021, και ώρες 15:00-16:30 και θα αφορά τους δευτεροετείς φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου, θα διερευνηθεί η σκοπιμότητα επανάληψης της ημερίδας.
Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε την αφίσα και το πρόγραμμα της ημερίδας.

Ολοκλήρωση τρίτης εκπαιδευτικής ενημερωτικής παρέμβασης

Παρ, 11/06/2021 - 08:33 -- admin

Την Τετάρτη 2 Ιουνίου, 2021 και ώρα 19.00 – 21.00 μμ. πραγματοποιήθηκε η τρίτη εκπαιδευτική ενημερωτική παρέμβαση της σειράς με συμμετοχή πάνω από 40 ενδιαφερομένων. Τα στοιχεία των δύο εισηγήσεων ομιλίας παρατίθενται στη συνέχεια, ενώ στα συνημμένα αρχεία δίνεται το αρχείο PowerPoint που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εισήγησης της κας. Ευαγγελίδου. 

 1. Ενημέρωση σχετικά με την υπηρεσία YOUR EUROPE ADVICE από την Νομική Σύμβουλο του EUROPE ADVICE, κα Αναστασία Ευαγγελίδου.
 2. Ενημέρωση σχετικά με την υπηρεσία EUROPE DIRECT από τη Συντονίστρια του EUROPE DIRECT Πελοποννήσου, κα Ανδρονίκη Τζομάκα.

Ολοκλήρωση πρώτης εκπαιδευτικής ενημερωτικής παρέμβασης

Πέμ, 22/04/2021 - 20:58 -- admin

Την Τετάρτη 21/4/2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαιδευτική ενημερωτική παρέμβαση της σειράς με συμμετοχή πάνω από 90 ενδιαφερομένων.
Τα στοιχεία της ομιλίας παρατίθενται στη συνέχεια, ενώ στα συνημμένα αρχεία δίνεται το αρχείο PowerPoint που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. 
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
Στρατηγικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Θάνος Κριεμάδης
Καθηγητής Στρατηγικού Σχεδιασμού Οργανισμών και Επιχειρήσεων
Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 
Πιστοποιημένος Αξιολογητής του EFQM Excellence Award
Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, 2015
Πιστοποιημένος Σύμβουλος Lean Black Belt 

Ολοκλήρωση δεύτερης εκπαιδευτικής ενημερωτικής παρέμβασης

Παρ, 28/05/2021 - 16:41 -- admin

Την Πέμπτη 20-05-2021 και ώρα 19.00-21.00 μμ. πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εκπαιδευτική ενημερωτική παρέμβαση της σειράς με συμμετοχή πάνω από 40 περίπου ενδιαφερομένων. Τα στοιχεία της ομιλίας παρατίθενται στη συνέχεια, ενώ στα συνημμένα αρχεία δίνεται το αρχείο PowerPoint που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας πληροφοριών για αποτελεσματική διοίκηση και μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή
 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Κώστας Βασιλάκης
Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

Ημερίδα: Επιχειρηματικότητα και αποφάσεις χρηματοδότησης

Δευ, 01/04/2019 - 00:22 -- admin

Η Επιτροπή Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Prince’s Trust International, το Corallia, την Action Finance Initiative και το Διεθνές Δίκτυο «Αρκαδία» σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα  «Επιχειρηματικότητα και αποφάσεις χρηματοδότησης», η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019 και ώρα 17:00-19:30 στην αίθουσα Ι4 του κάτω κτηρίου της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής.
 
Επισυνάπτονται η αφίσα και το πρόγραμμα της ημερίδας.

Ημερίδα 29/3/2017 στην Τρίπολη

Πέμ, 30/03/2017 - 14:19 -- admin

Ημερίδα με εστίαση στα θέματα «Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», «Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)» και «Εφαρμογή – Παρουσίαση Επιχειρηματικού Σχεδίου».

Φωτογραφίες

Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2

Σελίδες