Home

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο της Επιτροπής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

Την Τετάρτη 21-4-2021 και ώρα 19.00-21.30 μμ. θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εκπαιδευτική ενημερωτική παρέμβαση της σειράς με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
Στρατηγικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Θάνος Κριεμάδης
Καθηγητής Στρατηγικού Σχεδιασμού Οργανισμών και Επιχειρήσεων
Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 
Πιστοποιημένος Αξιολογητής του EFQM Excellence Award
Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, 2015
Πιστοποιημένος Σύμβουλος Lean Black Belt 

Η συμμετοχή στην παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Microsoft Teams: για να συμμετέχετε, θα πρέπει να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο που ακολουθεί εντός του χρονικού πλαισίου της παρέμβασης (Τετάρτη 21-4-2021 και ώρα 19.00-21.30 μμ.): Σύνδεσμος συμμετοχής.

Απευθύνουμε αυτή την επιστολή-πρόσκληση σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο και τα στελέχη επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι δημιουργούν ευκαιρίες και αναλαμβάνουν δράσεις προκειμένου να βελτιώσουν το δικό τους κόσμο και των άλλων.
 
Έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή, η Επιτροπή Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχεδιάζει μία σειρά εκπαιδευτικών και ενημερωτικών παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στην υποστήριξη των επιχειρηματιών και των στελεχών τους και γενικότερα στην επανεκκίνηση της οικονομίας στην Περιφέρειά μας μετά τις συνεχείς κρίσεις που έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια.
 
Σας προσκαλούμε λοιπόν στο ταξίδι της μάθησης και της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μέσα από έναν κύκλο δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων στις οποίες θα αναλύονται θέματα στρατηγικής διοίκησης και σύγχρονων μοντέλων διοίκησης και ανάπτυξης επιχειρήσεων, επιχειρησιακών διαδικασιών που αφορούν στους τομείς διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ, παραγωγής, διαχείρισης ποιότητας, εξυπηρέτησης πελατών, διαχείρισης γνώσης και πληροφορίας, και εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών στην αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων.
 
Οι επιμορφωτικές δράσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές το μήνα τους επόμενους τρείς μήνες, με εισηγητές που θα προέρχονται από ένα δίκτυο επιτυχημένων στελεχών επιχειρήσεων, Καθηγητών και ερευνητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και  συμβούλων επιχειρήσεων.
 
Όραμά μας αποτελεί η ενδυνάμωση των επιχειρηματιών και των στελεχών τους μέσω της γνώσης που θα τους παρασχεθεί ώστε να είναι ικανοί να αναλάβουν πρωτοβουλίες βελτίωσης της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεών τους και επιπλέον να καταστούν το παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Επίσης, φιλοδοξούμε η επικοινωνία αυτή μεταξύ επιμορφωτών και συμμετεχόντων σε αυτό τον κύκλο επιμόρφωσης θα οδηγήσει στην ανάπτυξη περαιτέρω συνεργιών συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο  στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 
Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον συμμετοχή σας στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, συμπληρώνοντας την online αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε το επιμορφωτικό πρόγραμμα να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας.
 
Θα παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.
 
    
Ο πρόεδρος της επιτροπής Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής

 

Θάνος Κριεμάδης

Καθηγητής Στρατηγικού Σχεδιασμού Οργανισμών και Επιχειρήσεων

 

Κώστας Βασιλάκης

Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων

 

O πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της επιτροπής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας καθηγητές κκ. Κριεμάδης Θάνος και Βασιλάκης Κώστας, καθώς και ο καθηγητής κ. Συρμακέσης Σπυρίδων παρακολούθησαν το Masterclass #2: "Entrepreneurship Ιncubation and Κnowledge Τransfer"  του Επιμορφωτικού Προγράμματος “The Entrepreneurial University” (Entrepreneurship Activation, Business Incubator and Science Park, Entrepreneurship Ecosystem) το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη των οργανισμών Embassy of The Netherlands και της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων Orange Grove την χρονική περίοδο Ιανουάριος – Απρίλιος, 2021.

O πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της επιτροπής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας καθηγητές κκ. Κριεμάδης Θάνος και Βασιλάκης Κώστας, καθώς και ο καθηγητής κ. Συρμακέσης Σπυρίδων παρακολούθησαν το Masterclass #1: "Entrepreneurship Activation and Education" του Επιμορφωτικού Προγράμματος “The Entrepreneurial University” (Entrepreneurship Activation, Business Incubator and Science Park, Entrepreneurship Ecosystem) το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη των οργανισμών Embassy of The Netherlands και της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων Orange Grove την χρονική περίοδο Ιανουάριος – Απρίλιος, 2021.

Στο συνημμένο αρχείο αποτυπώνεται μία περίληψη και συμπεράσματα από το σεμινάριο που έγινε στις Βρυξέλλες, κατά το διάστημα 16-17/1/2020, με θέμα την επιχειρηματικότητα στα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης και το εργαλείο αυτοαξιολόγησης HEINNOVATE. Το σεμινάριο οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΑΣΑ.
 

To Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την INTERAMERICAN διοργανώνουν πρόγραμμα ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών (Open Innovation) στους τομείς υγείας και ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλεί ομάδες να καταθέσουν καινοτόμες ιδέες σε κατηγορίες όπως:

  • Healthy Living and Well being
  • Smart home
  • On Demand Insurance

Οι υπηρεσίες και τα οφέλη που θα λάβουν οι συμμετέχουσες ομάδες ποικίλουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ομάδες που θα προκριθούν θα δουλέψουν με μία μεγάλη εταιρία και θα έχουν την ευκαιρία να τεστάρουν το προϊόν τους (Business validation) και πιθανόν να αποκτήσουν ένα πρώτο πελάτη. 
Η προθεσμία υποβολών είναι μέχρι τις 3 Μαΐου 2019, και σε πρώτη φάση οι ομάδες καλούνται να καταθέσουν μια σύντομη περιγραφή της ιδέας τους.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του προγράμματος: https://www.imagineprogram.gr/.
Ο σύνδεσμος υποβολής συμμετοχής είναι: https://www.imagineprogram.gr/ypovoli-symmetoxis/

Σας ενημερώνουμε για τη διοργάνωση του 1ου διαγωνισμού δημιουργικών ιδεών και ανάπτυξης ThinkMed. Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των ιδεών και των έργων που παράγονται από τις νέες γενιές και κινούνται προς την κατεύθυνση της δημιουργίας εναυσμάτων για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου.
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού προσκαλούνται υποβολές σε δύο θεματικές κατηγορίες (α) τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και (β) έργα ανάπτυξης.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα συνημμένα αρχεία, καθώς και στην ιστοσελίδα https://www.thinkmed.it/en/
 

Η Επιτροπή Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Prince’s Trust International, το Corallia, την Action Finance Initiative και το Διεθνές Δίκτυο «Αρκαδία» σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα  «Επιχειρηματικότητα και αποφάσεις χρηματοδότησης», η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019 και ώρα 17:00-19:30 στην αίθουσα Ι4 του κάτω κτηρίου της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής.
 
Επισυνάπτονται η αφίσα και το πρόγραμμα της ημερίδας.

Η ενότητα αυτή του υλικού πραγματεύεται ζητήματα επιχειρηματικότητας που αφορούν:

  • τον στρατηγικό σχεδιασμό και το μάρκετινγκ
  • Διοίκηση ολικής ποιότητας

Το υλικό αυτό πραγματεύεται τη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου για επιχειρήσεις.

Σελίδες